nhp
06 بهمن 1401 - 15:42

برگزاری جشنواره آرای قضایی برای احکام جایگزین

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری زنجان با اشاره به برگزاری جشنواره آرای قضایی گفت: ترویج استفاده از نهادهای ارفاقی با رویکرد کاهش جمعیت کیفری و اصلاح مجرمین است.

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، محمد تقی فتحی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری زنجان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در اجرای گام پنجم برنامه "ترویج استفاده از نهادهای ارفاقی با رویکرد کاهش  جمعیت کیفری و اصلاح مجرمین کمیته بررسی آرای صادره قضات استان در زمینه تأسیسات حبس زدا و مجازات‌های جایگزین حبس آرای برتر و اثر بخش را در سال 1401 اعلام کرد.

 وی ضمن تشریح خواستگاه نهادهای ارفاقی در نظام نوین سیاست جنایی به ابعاد اقدامات پیشگیرانه واکنشی اصلاح مدار در نظام قضائی و اهتمام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان زنجان برای ترویج نهادهای ارفاقی و اقدامات عدیده اجرایی در این باره اشاره کرد.
وی تصریح کرد: برگزاری جشنواره آرای قضایی فرصت مغتنمی است که در نتیجه آن، عمل و نظر حقوقی به هم نزدیکتر شده و نقش رویه قضایی در سازندگی نظام حقوقی به منصه ظهور رسانده شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری زنجان خاطر نشان کرد :در نتیجه بررسی‌های انجام شده از سوی کمیته بررسی آرای دادگستری استان،  آقایان محمد مهدی محمدی رئیس شعبه 107 کیفری دو زنجان  صدور حکم خدمات عمومی رایگان و تعلیق اجرای مجازات  و حمید محمدی رئیس شعبه اول دادگاه بخش چورزق  شهرستان طارم ص تعویق صدور حکم ، مشترکا موفق  به کسب عنوان برتر آرای قضایی توسط آنها شده است.

پایان پیام/7300۵

منبع: فارس
شناسه خبر: 999496